Svitov dan

Svitov dan je strokovno srečanje Programa Svit, ki od leta 2014 vsako leto poteka v decembru in je namenjeno vsem, ki so vključeni v izvajanje Programa Svit. Njegov namen je predstavitev različnih tem s področja presejanja raka na debelem črevesu in danki, gastroenterologije in patohistologije ter aktualnih novosti in izboljšav programa za zagotavljanje kakovosti njegovega izvajanja.

Svitov dan 2018

Svitov dan 2018 je potekal 12. decembra 2018 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani.

Na letošnjem strokovnem srečanju smo izpostavili obravnavane patologije in rezultate kolonoskopij ter nekaj besed posvetili elektronski izjavi o sodelovanju, ki bo del prenovljene spletne strani programa.

Večjo pozornost smo namenili psihologiji komuniciranja s poudarkom na ljudeh, ki se v program ne odzovejo, ter v treh delavnicah praktično obravnavali tehnike komuniciranja in motiviranja (asertivno komuniciranje, aktivno poslušanje in motivacijski pogovor).

Program srečanja najdete na naslednji povezavi.

Programsko knjižico najdete na naslednji povezavi.

Prispevki s strokovnega srečanja:

 

 

 

Svitov dan 2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je organiziral strokovno srečanje Programa Svit, ki se ga je udeležilo več kot 200 strokovnjakov z različnih področij. Osredotočili so se predvsem na doseganje boljše odzivnosti v program skozi različne načine približanja programa njegovim uporabnikom, vse od prvega stika do izvedbe kolonoskopije. Spregovorili so o pomenu osebnih izbranih zdravnikov, medicinskih sester v referenčnih ambulantah družinske medicine in ambasadorjev pri motiviranju za sodelovanje v Programu Svit ter kako vzpostaviti stik z gluhim ali tujejezičnim pacientom. Dotaknili so se tudi pacientovih pravic in dolžnosti ter izpostavili kontrolo kakovosti izvajanja kolonoskopij v Programu Svit in različne tehnike obvladovanja bolečin pri preiskavi.


Več v sporočilu za medije.

Program srečanja najdete na naslednji povezavi.

Programsko knjižico najdete na naslednji povezavi.


Prispevki s strokovnega srečanja:

Svitov dan 2016

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je organiziral strokovno srečanje Programa Svit, ki se ga je udeležilo več kot 180 strokovnjakov z različnih področij. Osredotočili so se predvsem na tehnike nemedikamentoznega obvladovanja bolečin na kolonoskopiji, v sklopu česar je potekalo tudi praktično delo v delavnicah; novosti v zvezi s pripravo sladkornih bolnikov na kolonoskopijo ter algoritem za zvišanje vključevanja ciljne populacije v Program Svit.

 

Več v sporočilu za medije.

Program srečanja najdete tukaj.

Programsko knjižico najdete tukaj.

Nekaj utrinkov s strokovnega srečanja najdete na naslednji povezavi.


Predstavitve z dogodka:

Program Svit po 4. presejalnem krogu in aktivnosti za še uspešnejše delovanje

Proceduralne bolečine in njihovo obvladovanje

Analiza dosedanjega stanja doživljanja bolečine pacientov v Programu Svit

Rezultati ankete o odnosu do proceduralnih bolečin pri kolonoskopiji

Vpliv kulture na dojemanje in obvladovanje bolečin

Kako izvesti pacientu prijazno kolonoskopijo

Medikamentozni prostopi pri obvladovanju bolečine med kolonoskopijo - smernice za potencialno uvedbo v Program Svit - Plut

Medikamentozni prostopi pri obvladovanju bolečine med kolonoskopijo - smernice za potencialno uvedbo v Program Svit - Salihović

Nemedikamentozni pristopi k obvladovanju bolečin pri kolonoskopiji

Uporaba Svitove protistresne žogice

Pomirjajoč pogovor pred kolonoskopijo v Klicnem centru Programa Svit

Medicinska sestra v endoskopski ambulanti

Delavnica 1 -Ocena bolecine

Delavnica 2 - Obvladovanje bolečine

Izsledki raziskave med osebnimi izbranimi zdravniki

Novosti pri pripravi sladkornih bolnikov na kolonoskopijo

 

Svitov dan 2015

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je organiziral strokovno srečanje Programa Svit, ki se ga je udeležilo več kot 170 strokovnjakov z različnih področij. Osredotočili so se predvsem na glavne dosežke preteklega leta, med katerimi sta razširitev programa do 74. leta starosti ter priprava Smernic Programa Svit - Slovenskih smernic zagotavljanja kakovosti presejanja raka debelega črevesa in danke. Poudarek je bil namenjen tudi premagovanju ovir za sodelovanje v Programu Svit ter nadgradnji orodij in pristopov za lažje sodelovanje v programu, kot je npr. skupnostni pristop za povezovanje deležnikov v lokalnem okolju.

 

Več v sporočilu za medije.

Program Strokovnega srečanja najdete tukaj.

Programsko knjižico strokovnega srečanja najdete tukaj.

 

Predstavitve z dogodka:

Ključni dosežki Programa Svit

Slovenske Smernice za presejanje raka na debelem črevesu in danki

Slovenske Smernice za presejanje raka na debelem črevesu in danki za področje gastroenterologije

Slovenske Smernice za presejanje raka na debelem črevesu in danki za področje patohistologije

Višanje starostne meje in izkušnje Klicnega centra Programa Svit s populacijo med 69. in 74. letom staarosti

Družinsko breme raka na debelem črevesu in danki

Onkološko genetsko svetovaje in testiranje - dedni rak debelega črevesa in danke

Sodelovanje z romsko skupnostjo

Program Svit za znano in neznano ciljno populacijo

Dobre prakse pri kolonoskopijah

Delavnica 2: Obravnava gluhega pacienta  in pomoč pri sodelovanju v Programu Svit na ravni osnovne dejavnosti

Delavnica 3: Skupnostni pristop - medsektorsko sodelovanje inštitucij v lokalnem okolju za celostno obravnavo posameznika

Svitovi dnevi 2014

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) organizira dvodnevni strokovni posvet Programa Svit, ki se ga je udeležilo okoli 200 strokovnjakov z različnih področij. Domači in tuji strokovnjaki so osvetlili različne teme zagotavljanja kakovosti pri izvajanju programa, možnosti nemedikamentoznega obvladovanja bolečin pri kolonoskopiji ter predstavili primere dobrih praks vključevanja lokalnih okolij v program. V Sloveniji je bilo po do zdaj znanih podatkih pri kolonoskopijah in preiskavah, ki so jim sledile, že v prvih dveh presejalnih krogih odkritih več kot 1.300 primerov raka, pri čemer je bilo najmanj 70 odstotkov primerov raka odkritih v zgodnji fazi, kar omogoča učinkovito in uspešno zdravljenje ter kakovostno življenje.

 

Z iztekom leta 2014 se bo končal že tretji dveletni krog izvajanja Programa Svit – državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Preventivni Program Svit omogoča odkrivanje bolezni v zelo zgodnji fazi, ko znaki še niso očitni. Samo z rednim testiranjem lahko človek, ki se počuti povsem zdrav, odkrije, da se v telesu dogajajo spremembe, ki bi sčasoma lahko pripeljale do razvoja zelo nevarne bolezni. Zdravljenje je v zgodnji fazi veliko uspešnejše, v nekaterih primerih pa je mogoče celo preprečiti, da bi se bolezen razvila.


Več v sporočilu za medije.

Program strokovnega srečanja najdete tukaj.

Programsko knjižico strokovnega srečanja najdete tukaj.

 

Predstavitve prvega dne strokovnega srečanja:

Dr. Gauden Galea: Nova doba odločanja o nenalezljivih kroničnih boleznih v Evropi

Dr. Nereo Segnan: Ključni ukrepi za populacijske presejalne programe za raka v gastroenterologiji

Jožica Maučec Zakotnik: Program Svit in ključni uspehi izvajanja programa

Prof. dr. Bojan Tepeš: Ključni uspehi in najdbe pri izvajanju Svitovih kolonoskopij

Doc. dr. Matej Bračko: Patohistološke najdbe v Programu Svit

Dominika Novak Mlakar: Kazalniki kakovosti Programa Svit

Prim. dr. Milan Stefanovič: Zagotavljanje kakovosti v Programu Svit pri izvajanju kolonoskopij

Dr. Snježana Frković Grazio: Zagotavljanje kakovosti v Programu Svit na področju patohistologije

Prof. Colm O'Morain: Kolonoskopije v presejalnih programih raka na debelem črevesu in danki v Evropi

Prof. dr. EEva-Riitta Ylinen: Nemedikamentozno obvladovanje bolečin pri kolonoskopiji

Prim. prof. dr. Stojan Potrč in prim. doc. dr. Franc Jelenc: Spremembe v patologiji raka kolorektuma v slovenski abdominalni kirurgiji 5 let po začetku Programa Svit

Doc. dr. Urša Lipovec Čebron in Denis Oprešnik: Izsledki raziskave o neodzivnikih v Programu Svit - ključne ugotovitve

Simona Šilec: Poti k dvigu odzivnosti v Program Svit v regiji Murska Sobota

Mag. Anton Luznar: Pod Ratitovcem smo Program Svit vzeli za svojega

Silvestra Brodnjak: Mreženje v podporo Programu Svit

Irena Ule: Zveza kmetic Slovenije v podporo Programu Svit


Predstavitve drugega dne strokovnega srečanja:

Prof. dr. EEva-Riitta Ylinen: Nemedikamentozno obvladovanje bolečin pri kolonoskopiji

Tatjana Kofol Bric: Značilnosti odzivanja ciljne populacije v Program Svit

Karin Kasesnik: Analiza vprašalnikov po kolonoskopiji