Kako lahko pomagam Svitu?

Kako lahko pomagam?

NE BOJTE SE SVETA TAM ZNOTRAJ!

Poskrbite za svoje zdravje in spodbujajte k udeležbi v programu tudi druge!

Program Svit zajema več kot pol milijona prebivalcev Slovenije. Gre za presejalni program, ki od vsakega udeleženca zahteva dejavno osebno udeležbo. Mnogi udeleženci programa bodo pri tem potrebovali pomoč, morda spodbudo, morda strokovni nasvet zdravstvenih delavcev, morda pomoč pri obisku osebnega zdravnika …

Prostovoljci lahko pomagajo Programu Svit na mnogo načinov!

Predvsem je dragoceno spodbujanje vseh, ki bodo v program povabljeni, naj v njem tudi dejavno sodelujejo.

Program Svit je zasnovan v skladu z najsodobnejšimi medicinskimi spoznanji o raku na debelem črevesu in danki ter evropskimi  smernicami za kakovostno izvajanje presejalnih programov. Toda še tako veliko prizadevanje zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo v programu, ne bo doseglo načrtovanega cilja, če se povabljeni v program ne bodo vključevali.

Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstven problem, saj v Sloveniji vsako leto okoli 1400 ljudi zboli za to obliko raka, kar 700 ljudi na leto pa jih žal tudi umre. Predvsem zato, ker v večini primerov bolezen odkrijemo zelo pozno. Dolgo se namreč razvija v telesu brez izrazitih bolezenskih znakov.

PRESEJALNI PROGRAM JE DEJANSKO NAJBOLJ UČINKOVITO OROŽJE ZA ZGODNJE ODKRIVANJE IN TUDI PREPREČEVANJE TE BOLEZNI.

Raka na debelem črevesu ali danki lahko zelo uspešno zdravimo, če bolezen odkrijemo zgodaj. Pa ne le to. Tega raka lahko preprečimo s tem, da pravočasno odkrijemo in odstranimo predrakave spremembe - polipe.

PROGRAM SVIT REŠUJE ŽIVLJENJA! Če se bodo povabljeni v program vključili v dovolj velikem številu (želimo si 70 % udeležbo), bo v Sloveniji vsako leto umrlo 200 ljudi manj, 300 ljudi pa za rakom na debelem črevesu ali danki ne bo zbolelo. Mnogim ljudem bo torej prihranjenega veliko trpljenja, ki ga sicer povzroča ta zahrbtna bolezen.

POMAGAJTE PROGRAMU SVIT PRI REŠEVANJU ŽIVLJENJ!

 

KAKO LAHKO POMAGATE?

Prav vsak lahko pomaga Programu Svit s tem, da svoje bližnje spodbudi k sodelovanju v programu, ko bodo prejeli vabilo za sodelovanje.

Pomagate pa lahko tudi prek svoje nevladne organizacije oziroma društva:

GASILCI:

  • Poskrbite, da bodo v vašem gasilskem domu viseli plakati Programa Svit in da bodo na voljo zloženke o programu.
  • V okviru gasilskega društva imenujete poverjenika za Program Svit.
  • Spodbudite vašo regijsko gasilsko zevzo, da za svoje člane in ostalo javnost organizira Svitov Dan s predstavitvijo modela debelega črevesa.
  • Spodbudite člane društva, da se udeležijo predstavitev Programa Svit, ki jih po Sloveniji organizirajo zdravstveno-vzgojni centri in zavodi za zdravstveno varstvo v sodelovanju z drugimi organizacijami.

FRIZERJI:

  • Poskrbite, da bo vaš salon postal podpornik Programa Svit - na vidnem mestu izobesite ličen plakat programa ali Listino o sodelovanju s programom in omogočite strankam, da bodo med čakanjem lahko prelistale gradiva o programu.
  • Sodelujte pri ozaveščanju strank o pomenu zdravega načina življenja in udeležbe v presejalnem programu.

POMOČ STAREJŠIM, KI NISO VOZNIKI

Priskočite na pomoč starejšim, ki niso vozniki, da bodo v okviru Programa Svit obiskali svojega osebnega zdravnika, v lekarni dvignili ustrezna zdravila in jim ponudite pomoč pri prevozu na kolonoskopijo, če bo ta potrebna. Še zlasti je to pomembno v bolj odročnih krajih, kjer so možnosti javnega prometa omejene.