Svitove kontaktne točke

Program Svit ima za pomoč uporabnikom vzpostavljene Svitove kontaktne točke. Te se nahajajo v zdravstvenih domovih in zdravstvenih postajah.
Na Svitovih kontaktnih točkah lahko vsak dobi osnovne informacije o Programu Svit in raku na debelem črevesu in danki. Zdravstveni delavci nudijo pomoč pri vključevanju v Program Svit in izvedbi posameznih korakov Programa.
 
Spodaj najdete seznam Svitovih kontaktnih točk z urnikom, na katere se obrnite, če imate kakršnokoli vprašanje ali potrebujete pomoč.

 

Kranj

 • ZDRAVSTVENI DOM KRANJ

Vsak ponedeljek med 9. in 13. uro v avli zdravstvenega doma in v prostorih zdravstvenovzgojnega centra v rednem delovnem času. Kontaktna oseba: Erika Povšnar, univ.dipl.ped..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ

Vsak prvi torek v mesecu med 13. in 14. uro v prostorih patronaže. Kontaktni osebi: Zalka Zupan, dipl.m.s. in Stanka Ravnik, viš.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM JESENICE

Vsak torek in četrtek med 9. in 10. uro v pisarni zdravstvenovzgojnem centru. Kontakt: Ksenija Noč, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA

Vsak dan med 7. in 8. uro v prostorih patronažne službe. Kontaktne osebe: Katja Kobal, dipl.m.s., Helena Pogačnik Tancar, dipl.m.s., Monika Trček, dipl.m.s., Teja Tavčar, dipl.m.s., Urška Odar, dipl.m.s. in Zdenka Krničar, viš.m.s..

 

ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA

Vsak ponedeljek od 12.30 do 13.30 v prostorih ZVD. Kontaktni osebi: Mojca Žargi, dipl. m. s. in Majda Cerar, dipl. m. s..

Ljubljana

 • ZD MEDVODE

Vsak ponedeljek med 7. in 9. ure v avli zdravstvenega doma. Kontaktna oseba: Keti Simonska , dipl.m.s..

 

 • ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD

Vsak četrtek med 12. in 14. ure v kletnem prostoru individualne zdravstvene vzgoje. Kontaktna oseba: Danijela Šenkinc Vovk, dipl.m.s..

 

 • ZD LJUBLJANA – CENTER

Svitova kontaktna točka se nahaja v prvem nadstropju zdravstvenega doma, v sobi 164. Kontaktni osebi: Nina Nikolič, dipl.m.s. in Irena Lipovec, dipl.m.s..

 

 • ZD LJUBLJANA MOSTE – POLJE

Zdravstveni dom Moste: vsak četrtek med 13. in 14. uro. Kontaktni osebi: Irma Ulčar, dipl.m.s. in Jožica Mesarič, prof.zdr.vzg..

Zdravstveni dom Fužine: vsak torek med 15. in 16. uro. Kontaktna oseba: Marjetka Rampih, dipl.m.s..

Zdravstveni dom Polje:  vsako sredo med 14. in 18. uro. Kontaktna oseba: Slavka Laznik, viš.m.s..

 

 • ZD ŠENTVID

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro in petek med 13. in 14. uro pri Petri Globočnik, dipl.m.s..

 

 • ZD LJUBLJANA – ŠIŠKA

Vsak ponedeljek med 7. in 9. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra v kleti, soba 01. Kontaktna oseba: Zorica Pristov, dipl.m.s..

 

 • ZD LJUBLJANA VIČ – RUDNIK

Vsak torek med 12. in 14. uro pri vhodu v zdravstveni dom. Kontaktna oseba: Diana Zorman, viš.m.s..

 

 • ZD CERKNICA

Vsako sredo med 12. in 14. uro v prostorih Referata za zdravje. Kontakt: Divna Klanfar, univ. dipl. soc. ped..

 

 • ZD DOMŽALE

Svitova kontaktna točka se nahaja v avli zdravstvenega doma ter v predavalnici zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Andreja Heine, prof.zdr.vzg..

 

 • ZD GROSUPLJE

Vsak torek med 7.30 in 9.30 v pritličju zdravstvenega doma. Kontaktna oseba: Irena Koritnik, med.ses..

 

 • ZD IVANČNA GORICA

Vsak torek ali četrtek med 14. in 15. uro po predhodnem dogovoru (dogovorite se lahko v času uradnih ur zdravstvenovzgojnega centra) v pisarni zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktni osebi: Tadeja Gruden, dipl.m.s. in Bernarda Horvat, prof.zdr.vzg..

 

 • ZD HRASTNIK

Vsak torek med 11. in 13. uro v zdrastvenovzgojnem centru (1. nadstropje). Kontaktna oseba: Danijela Stjepanović, dipl.m.s..

 

 • ZD IDRIJA

Vsak petek med 11. in 13. uro v kabinetu zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Irena Štucin, dipl.m.s..

 

 • ZD KAMNIK

Vsak ponedeljek in torek med 13. in 20. uro ter ob četrtkih in petkih med 6.30 in 13.30 uro poleg zdravstvenovzgojnega centra. Kontakt: Veronika Budna, dipl.m.s..

 

 • ZD KOČEVJE

Vsak zadnji torek v mesecu med 7. in 9. uro v pisarni zdravstvenovzgojnega centra, v kleti zdravstvenega doma. Kontaktna oseba: Marija Kobe, dipl.m.s..

 

 • ZD LITIJA

Vsak torek med 12.30 in 13.30 ob glavnem vhodu v zdravstveni dom, nasproti informacij. Kontaktni osebi: Jožica Petrič in Neja Dragar.

 

 • ZD LOGATEC

Vsak četrtek med 13. in 15. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Janja Erjavec, dipl.m.s..

 

 • ZD DR. JANEZA ORAŽMA RIBINCA

Vsak torek med 13.30 in 14.30 v prostoru zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktne osebe: Anka Debeljak, dipl.m.s., Renata Troha, dipl.m.s., Dominika Arko, viš.m.s. in Martina Nedeljkovič, viš.m.s..

 

 • ZVC TRBOVLJE

Vsak torek in četrtek med 11. in 13. uro v predavalnici zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Gabriela Hostnik, viš.m.s..

 

 • ZD VRHNIKA

 

Vsak ponedeljek med 12.30 in 14.30. uro ter vsak četrtek med 7. in 10. uro v Centru za krepitev zdravja (Štirnova hiša – za Zdravstvenim domom Vrhnika). Kontaktna oseba: Jerneja Filipič, dipl.m.s..

 

 • ZD ZAGORJE

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro v veznem hodniku. Kontaktna oseba: Eva Poglajen, dipl.m.s..

 

Maribor

 • ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Vsak prvi petek v mesecu med 9. in 11. uro v avli zdravstvenega doma na Sodni ulici 13. Svetovalki na kontaktni točki sta Maja Bizjak, sr.m.s., soc. delavka, Nataša Vidnar, dipl.m.s., univ.dipl.org.

 

 • ZDRAVSTVENI DOM LENART

Vsak prvi petek v mesecu med 7. in 9. uro v avli zdravstvenega doma. Svetovalka je srednja medicinska sestra s specialnimi znanji Jasmina Lah Vreča.

 

 • ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Vsak ponedeljek in četrtek med 14. in 15. uro v posebnem prostoru zdravstvenega doma Ormož. Svetovalka je in Valerija Rotar, inž. živilstva.

 

 • ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Vsak ponedeljek in četrtek med 12. in 14. uro pred predavalnico zdravstvenovzgojnega centra. Svetovalec je Uroš Železnik, dipl.zn., mag. zdravstvene nege.

 

 • ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

Vsak četrtek med 12. in 14. v kabinetu za zdravstveno vzgojo ali po telefonu 02 843-27-19 ali 041-682-228. Svetovalka je Sonja Mok, univ.dipl.org..

Celje

 • ZD BREŽICE

Vsak ponedeljek med 11. in 13. uro v predavalnici zdravstvenovzgojnega centra v 2. nadstropju. Kontaktna oseba: Benjamina Šuler, dipl.m.s..

 

 • ZD CELJE

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro v avli zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Barbara Kranjc, dipl.m.s.

 

 • ZP VOJNIK

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro. Kontaktna oseba: Urška Stepišnik, dipl.m.s..

 

 • ZP DOBRNA

Vsak ponedeljek med 13. in 15. uro. Kontaktna oseba: Milena Rkman, dipl. m.s..

 

 • ZP ŠTORE

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro. Kontaktna oseba: Nataša Kolar, dipl.m.s..

 

 • ZD RADEČE

Od ponedeljka do petka med 12.30 do 13.00 ure na tel. št: 03/56 80 214 ali osebno. Kontaktna oseba: Andreja Hiter, dipl.m.s..

 

 • ZD LAŠKO

Vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 16. do 17. ure po predhodnem naročilu na telefonski številki 03/734 36 32 v veliki predavalnici zdravstvenega doma. Kontaktni osebi: Katarina Juvan, sr.m.s. in Alja Apat, sr.m.s..

 

 • ZD SLOVENSKE KONJICE

Vsak petek med 7.00 in 9.00 uro osebno v 1. nadstropju zdravstvenega doma ali po telefonu 03/758 17 38. Kontaktna oseba: Katarina Verhovšek, mag. manag., dipl.m.s..

 

 

 • ZD ŠENTJUR PRI CELJU

Vsak petek, med 7. in 9. uro v predavalnici zdravstvene vzgoje v pritličju Zdravstvenega doma Šentjur osebno, ali po telefonu na številki 03/746 24 50. Kontaktni osebi: Nuša Leskovar, dipl.m.s..

 

 

 • ZD ŠMARJE PRI JELŠAH:

 

-          ZP ROGAŠKA SLATINA

Do preureditve prostorov telefonsko na številki 031/849 113. Kontaktna oseba: Magda Marija Sep, dipl.m.s., spec. klin.dietet..

 

-          ZP PODČETRTEK

Vsak četrtek med 13. in 14. uro v prostorih patronažne službe. Kontaktna oseba: Tanja Rancinger, dipl.m.s..

 

 • ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

Vsak torek med 12. in 14. uro ob vhodu v zdravstveni dom, po potrebi pa na mobilno telefonsko številko 031/318 040. Kontaktna oseba: Daliborka Novaković, dipl.m.s..

 

 • ZD SEVNICA

Svitova kontaktna točka deluje vsak četrtek od 8. do 11.30 v prostorih zdravstvenovzgojnega kabineta. Kontaktni osebi sta Petra Starešinič, dipl.m.s. in Mojca Vidmar, dipl.m.s..

 

 • ZD MOZIRJE

Vsak torek med 12. in 14. uro v ambulanti SA4 zgornje nadstropje ali na telefonski številki 03/839 24 81. Kontakt: Saša Podpečan, dipl.m.s..

 

 • ZD VELENJE

Vsak ponedeljek in torek med 12. in 14. uro oz. po dogovoru v referatu za zdravstveno vzgojo. Svetovalki na kontaktni točki sta Urška Bandalo, spec. klinične dietetike in Karmen Petek Zakošek, magistra zdravstvene nege.

 

 

Koper

 • ZD KOPER

Vsak dan v delovnem času zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktni osebi: Marina Glavina, dipl.m.s. in Olivera Rakovič Bošnjak, dipl.m.s..

 

 • ZD ILIRSKA BISTRICA

Ob ponedeljkih in četrtkih med 11. in 12. uro pri Barbari Janežič.

 

 • ZD IZOLA

Vsak torek med 12. in 14. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Taja Benčič Ribarič, dipl.san.inž..

 

 • ZD PIRAN

Vsak torek med 13. in 15. uro v Centru promocije zdravja. Kontaktna oseba: Tadeja Bizjak, mag.zdr.neg..

 

 • ZD DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA

Vsak torek med 12. in 13. uro. Kontaktna oseba: Boža Tušar, sr.m.s..

 

 • ZD SEŽANA

Vsak četrtek med 10.30 in 11.30 v čakalnici laboratorija. Kontaktni osebi: Neda Pečar, dipl.m.s. in Nataša Volk Trnovšek, dipl.m.s..

Novo mesto

 • ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Vsak petek med 9. in 11. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Mojca Šenica, mag. vzg. in mag. vzg. in man. v zdr..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Vsako sredo med 12. in 13. uro v prostorih referenčne ambulante v Črnomlju. Kontaktna oseba: Katja Črnič, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM METLIKA

Vsako sredo med 7. in 9. uro v sejni sobi – kletni prostori zdravstvenega doma. Kontaktna oseba: Marija Pezdirec, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE

Vsak torek med 8. in 10. uro v mali sejni sobi zdravstvenega doma. Kontaktna oseba: Branka Glivar, dipl.m.s..

Krško

 • ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

Vsak ponedeljek od 11. do 13. ure v avli prvega nadstropja – pred dvigalom ali v zdravstvenovzgojnem centru. Kontaktna oseba: Vlasta Curhalek, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro v predavalnici zdravstvenovzgojnega centra v 2. nadstropju. Kontaktna oseba: Benjamina Šuler, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Svitova kontaktna točka deluje v tajništvu zdravstvenega doma. Kontaktni osebi sta Vladimira Tomšič, dipl.m.s. in Mojca Vidmar, dipl.m.s..

Nova Gorica

 • ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA

Vsako sredo med 12.30 in 14.30 v pisarni zdravstvene vzgoje. Kontaktne osebe: Sandra Sudar , dipl.m.s., Suzana Baloh, dipl.m.s. in Tanja Makarovič, prof.zdr.vzg..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

Vsak petek med 13. in 14. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktni osebi: Alenka Naglost, dipl.m.s. in Tamara Kofol, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN

Vsak ponedeljek med 15.30 in 16.30 in ob petkih med 10.30 in 13.30 v sejni sobi zdravstvenovzgojnega centra. Dosegljivi so tudi na telefonski številki 05/388-11-20. Kontaktna oseba: Iris Bratina, dipl.m.s..

Murska Sobota

 • ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Vsako sredo med 13. in 14. uro v pisarni zdravstvenovzgojnega centra (prva vrata desno v II. nadstropju prvotne zgradbe zdravstvenega doma, nad Dispanzerjem za medicino dela, prometa in športa). Kontaktna oseba: Sandra Gaber Flegar, dipl.m.s., mag. zdr. nege. Vse ostale dni so v delovnem času dosegljivi na telefonski številki 02/534-13-94 ali 030/641-514 in e-pošti na zvc@zd-ms.si.

 • ZDRAVSTVENA POSTAJA GORNJI PETROVCI

Vsak torek med 12. in 13. uro. Kontaktna oseba: Nataša Fujs Puhan, Referenčna ambulanta. Dosegljivi so na telefonski številki 02/621-36-63.

 • ZDRAVSTVENA POSTAJA GRAD

Vsak ponedeljek med 15. in 16. uro. Kontaktna oseba: Livijana Mešič, Referenčna ambulanta; trenutno nadomešča Sandra
Kisilak. Dosegljivi so na telefonskih številkah 02/553-10-08 ali 02/621-36-78.

 

 • ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA

Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu med 9. in 11. uro in po dogovoru. Kontaktna oseba: Slavica Mencingar, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

Vsak dan med 7. in 12. uro v čakalnici splošne ambulante. Kontaktni osebi: Danijela Kutnjak, dipl.m.s. in Simona Šilec, dr.med..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

Vsak dan med 13.30 in 15. Uro v prostorih patronažne službe. Kontaktna oseba: Klavdija Bogdan.

Ravne na Koroškem

 • ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Telefonsko vsak dan med 13.30 in 15. uro, ali preko elektronske pošte aleksa.ho@zd-ravne.si, osebno pa vsak četrtek med 13. in 15. uro v zdravstvenovzgojnem centru. Kontaktna oseba: Aleksandra Horvat, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD

Svitova kontaktna točka je v avli zdravstvenega doma (glavni vhod), kontaktna oseba je Marjanca Božič, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

Svitova kontaktna točka je v eni od ambulant, ob torkih med 12.00 in 13.00. Svetovalka na kontaktni točki je Maja Gosar, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI

Vsak petek med 12. in 14. v pisarni zdravstvenovzgojnega centra. Svetovalki na kontaktni točki sta Petra Čurin, dipl.m.s. in Neža Jelenko, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC

Od ponedeljka do petka med 8. in 10. na tel. št. 041 714 088, v referenčni ambulanti po urniku. Obiščete jih lahko v medetažnem prostoru zdravstvenega doma in v čakalnici splošne ambulante Mislinja. Svetovalki na kontaktni točki sta Danica Repas, dipl.m.s. in Katarina Krenker, dipl.m.s..

 

 • ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Od ponedeljka do petka med 7. in 12. uro v zdravstvenovzgojnem centru, v predavalnici 1. Svetovalke na kontaktni točki so Urška Bandalo, spec. klinične dietetike, Tanja Kontič, dipl.m.s. in Karmen Petek, magistra zdravstvene nege.