Svitove kontaktne točke

Program Svit ima za pomoč uporabnikom vzpostavljene Svitove kontaktne točke. Te se nahajajo v zdravstvenih domovih in zdravstvenih postajah.
Na Svitovih kontaktnih točkah lahko vsak dobi osnovne informacije o Programu Svit in raku na debelem črevesu in danki. Zdravstveni delavci nudijo pomoč pri vključevanju v Program Svit in izvedbi posameznih korakov Programa.
 
Spodaj najdete seznam Svitovih kontaktnih točk z urnikom, na katere se obrnite, če imate kakršnokoli vprašanje ali potrebujete pomoč.

 

Kranj

•             ZD KRANJ, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj

V prostorih zdravstvenovzgojnega centra (2. nadstropje) vsak ponedeljek od 11:00 do 12:00.

Kontaktni osebi: Erika Povšnar, univ. dipl. ped. (031 425 687, 04 20 82 286, erika.povsnar@zd-kranj.si) in Jošt Torkar, univ. dipl. soc. del. (031 792 526, jost.torkar@zd-kranj.si)

 

•             ZD BLED, Mladinska cesta 1, 4260 Bled

V prostorih zdravstvenovzgojnega centra (1. nadstropje) vsak četrtek od 13:00 do 14:00.

Kontaktna oseba: Nika Teran, dipl. m. s. (04 57 54 000, nika.teran@zd-bled.si)

 

•             ZD BOHINJ, Triglavska cesta 15, 4264 Bohinjska Bistrica

Vsak prvi torek v mesecu od 13:00 do 14:00 v prostorih patronažne službe.

Kontaktni osebi: Zalka Zupan, dipl. m. s. (04 57 27 100, zalka.zupan@zd-bohinj.si) in Stanka Ravnik, viš. m. s. (04 57 27 100, stanka.ravnik@zd-bohinj.si)

 

•             ZD JESENICE, Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice

Vsak torek od 13:00 do 14:00 in četrtek od 7:00 do 8:00 v zdravstvenovzgojnem centru (1. nadstropje).

Kontaktna oseba: Ksenija Noč, dipl. m. s. (04 58 68 182, ksenija.noc@zd-jesenice.si)

 

•             ZD RADOVLJICA, Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica

Vsak dan (od ponedeljka do petka) od 7:00 od 8:00 in od 13:00 do 14:00. v prostorih patronažne službe.

Kontaktna oseba: Blaž Čerin, dipl. zdrav. (04 53 70 342 ali 04 53 70 334, patronaza@zd-radovljica.si)

 

•             ZD ŠKOFJA LOKA, Stara cesta 10 , 4220 Škofja Loka

Vsak ponedeljek od 12:30 do 13:30 v prostorih zdravstvenovzgojnega centra (2. nadstropje) . Kontaktni osebi: Mojca Žargi, dipl. m. s. (04 502 00 51), mojca.zargi@zd-loka.si) in Tadeja Pilar, dipl. m. s. (04 502 00 51, tadeja.pilar@zd-loka.si)

 

•             ZD TRŽIČ, Blejska cesta 10, 4290 Tržič

Vsak četrtek od 12:00 do 14:00 v prostorih zdravstvenovzgojnega centra (klet).

Kontaktna oseba: Simona Kiphut, dipl. m. s. (04 598 22 32 ali simona.kiphut@zd-trzic.si)

 

Ljubljana

•             ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD, Kržičeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Vsak četrtek med 12. in 14. uro v kletnem prostoru individualne zdravstvene vzgoje (prostor K05).Kontaktna oseba: Danijela Šenkinc Vovk, dipl. m. s., danijela.senkinc-vovk@zd-lj.si, tel. št. 01/300 33 51

 

•             ZD LJUBLJANA – CENTER, Metelkova ulica 9, Ljubljana

Svitova kontaktna točka se nahaja v prvem nadstropju zdravstvenega doma, v sobi 164, med 7.00 in 13.00 uro. Kontaktni osebi: Nina Nikolič, dipl. m. s. (predvidoma do marca 2018) in Irena Lipovec, dipl.m.s. (od marca 2018 dalje). Kontaktna tel. št.: 01/4723-848 (vsak ponedeljek od 9.00-11.00), e-pošta: irena.lipovec@zd-lj.si

 

•             ZD LJUBLJANA - MOSTE–POLJE

 • Zdravstveni dom Moste, Prvomajska 5, Ljubljana: vsak četrtek med 13. in 14. uro. Kontaktni osebi: Irma Ulčar, dipl. m. s. 01 5844 200; irma.ulcar@zd-lj.si in mag. Jožica Mesarič, prof. zdr. vzg., 051 315 271; jozica.mesaric@zd-lj.si.

 

 • Zdravstveni dom Fužine, Preglov trg 14, Ljubljana: vsak ponedeljek med 15. in 16. uro. Kontaktna oseba: Marjetka Rampih, dipl. m. s.,  01 5472 800, marjetka.rampih@zd-lj.si.

 

 • Zdravstveni dom Polje Cesta 30. avgusta 2, 1260 Ljubljana-Polje:  vsako sredo med 14. in 18. uro. Kontaktna oseba: Slavka Laznik, viš. m. s.,  015864 900, lojzka.laznik@zd-lj.si.

 

•             ZD LJUBLJANA – ŠENTVID,  Ob zdravstvenem domu 1, Ljubljana

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro in petek med 13. in 14. uro pri Petri Globočnik, dipl.m.s..

Telefon:  01/ 5837 435, e-mail: petra.globocnik@zd-lj.si.

 

•             ZD LJUBLJANA – ŠIŠKA, Derčeva 5, Ljubljana

Vsak ponedeljek med 7. in 9. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra v kleti. Kontaktna oseba: Zorica Pristov, dipl. m. s.. Opomba: prostore ZD trenutno prenavljajo, zato številka sobe ni določena. Kontakt: zorica.pristov@zd-lj.si

 

•             ZD LJUBLJANA - VIČ–RUDNIK, Šestova 10, Ljubljana

Vsak torek med 12. in 14. uro v prvem nadstropju levo - študijska soba. Kontaktna oseba: Diana Zorman, viš. m. s.,  diana.zorman@zd-lj.si, tel. 01/ 200 46 19.

 

•             ZD CERKNICA, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

Vsako sredo med 12. in 14. uro v prostorih Referata za zdravje (prvo nadstropje). Kontaktna oseba: Divna Klanfar, univ. dipl. soc. ped., tel. 01 70 50 150, e-mail: divna.klanfar@zd-cerknica.si.

 

•             ZD DOMŽALE Mestni trg 2, 1230 Domžale

Svitova kontaktna točka se nahaja v avli zdravstvenega doma ter v predavalnici zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Andreja Heine, prof. zdr. vzg..

Kontakt: andreja.heine@zd-domzale.si, tel. 01 7245113.

 

•             ZD GROSUPLJE Pod gozdom c. I/14, 1290 Grosuplje

Vsak torek med 7.30 in 9.30 v pritličju zdravstvenega doma. Kontaktna oseba: Irena Koritnik, med. ses.. E-mail: irena.koritnik@zd-grosuplje.si, tel: 01/781 84 00 (centrala ZD Grosuplje).

 

•             ZD IVANČNA GORICA Cesta 2. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

Vsak torek ali četrtek med 14. in 15. uro po predhodnem dogovoru (dogovorite se lahko v času uradnih ur zdravstvenovzgojnega centra) v pisarni zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktni osebi: Tadeja Gruden, dipl. m. s. in Bernarda Horvat, prof. zdr. vzg..

Kontakt: zvc@zd-ivg.si , tel: 01 7819 000 ali 01 7819 019

 

•             ZD HRASTNIK, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Vsak torek med 12. in 14. uro v zdrastvenovzgojnem centru (1. nadstropje). Kontaktni osebi: Danijela Stjepanović, dipl. m. s., Tamara Zemljak, dipl. m. s.. Kontakt: 03/56-54-474, zvc@zd-hrastnik.si.

 

•             ZD IDRIJA, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Vsak petek med 11. in 13. uro v kabinetu zdravstvenovzgojnega centra (Center za promocijo zdravja) v drugem nadstropju levo. Kontaktna oseba: Irena Štucin, dipl. m. s., zdravstvena.vzgoja@zd-idrija.si,  05 3734222.

 

•             ZD KAMNIK, Novi trg 26, 1241 Kamnik

V ponedeljek, torek in petek od 6.30-14.00 in srede ter četrtke od 11.30-19.00, v 1. nadstropju, poleg Fizioterapije ter v 2. nadstropju, nasproti lekarne. Kontaktna oseba: Vesna Vidmar, dipl. m. s., vesna.vidmar@zdkamnik.si, 01/831-87-25.

 

•             ZD KOČEVJE, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Vsak  torek med 7. in 11. uro v prostoru zdravstvenovzgojnega centra, v pritličju zdravstvenega doma poleg informacij. Kontaktna oseba: Klavdija Klun, dipl. m. s., 01/893-90-56, zdravstvena.vzgoja@zdkocevje.si.

 

•             ZD LITIJA, Partizanska pot 8a, 1270 Litija

Vsak četrtek od 12- 13 30ob glavnem vhodu v zdravstveni dom, nasproti informacij. Kontaktni osebi: Jožica Petrič in Neja Dragar, 01/890-04-00, jozica.petric@zd-litija.si.

 

•             ZD LOGATEC, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Vsak ponedeljek med 8. in 12. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra (2. nadstropje). Kontaktna oseba: Gorina Vilić, dipl. m. s.,  051 253 011, e-pošta: zvc@zd-logatec.si.

 

•             ZD MEDVODE, Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode

Vsak petek med 8. in 9. uro v ZD Medvode v prostorih Zdravstveno vzgojnega centra,  št. 24.

Kontaktna oseba: Keti Simonska , dipl. m. s., 01/361 99 46, keti.simonska@zd-medvode.si.

 

•             ZD DR. JANEZA ORAŽMA RIBINCA, Majnikova ulica 1, Ribnica

Vsak torek med 13.30 in 14.30 v prostoru zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktni osebi: Anka Debeljak, dipl. m. s., tel. 040 664 754 in Teja Arko, dipl. m. s., tel. 070 790 964.  E-pošta: adebeljak.zdrib@gmail.com ali zdravstvena.vzgoja@zdribnica.si.

 • Zdravstvena postaja Loški potok: zjutraj od 7-8 ure. Kontaktna oseba: Renata Troha, dipl. m. s., patronaza.loski-potok@zdribnica.si, tel. 040 557 859.

 

 • Zdravstvena postaja Sodražica: zjutraj od 7-8 ure. Kontaktna oseba: Dominika Arko, viš. m. s. patronaza.sodrazica@zdribnica.si, tel. 040 557 851.

 

 • Zdravstvena postaja Velike Lašče: zjutraj od 7-8.30 ure. Kontaktna oseba: Martina Bavdek, viš. m. s.,  martinabane@gmail.com, tel. 041 963 746.

 

•             ZD TRBOVLJE, Rudarska 12, 1420 Trbovlje

Vsak torek in četrtek med 13. in 14. uro v pisarni zdravstvenovzgojnega centra (3.nadstr. ZD Trbovlje) Kontaktna oseba: Gabriela Hostnik, viš. m. s., tel.št.:  03 56 24 139, 041 991 404, e-mail: gabriela.hostnik@zd-trbovlje.si.

 

•             ZD VRHNIKA, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

 

Vsak ponedeljek med 12.30 in 14.30. uro ter vsak četrtek med 8. in 10. uro v Centru za krepitev zdravja (1.nad. zdravstvenega doma). Kontaktna oseba: Jerneja Filipič, dipl. m. s..

Kontakt: jerneja.filipic@zd-vrhnika.si ,  01/755-51-57.

 

•             ZD ZAGORJE, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro v prvem nadstropju. Kontaktna oseba: Eva Poglajen, dipl. m. s.

E-mail: zdravstvena.vzgoja@zd-zagorje.si, telefonska številka: 03/ 56 55 044.

 

 

Maribor

•             ZD DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Sodna ulica 13, 2000 Maribor

Vsak prvi petek v mesecu med 9.00  in 11.00  uro, v avli zdravstvenega doma na Sodni ulici 13, (v letu 2018  začnejo z 2.2.2018). Za vse informacije glede Programa Svit so dosegljivi vsak dan med 12.00 in 14.00 uro.

Svetovalki na kontaktni točki sta Maja Bizjak, sr. m. s., viš. soc. delavka (tel. št. 02 2286 301, 051 394 225, el. naslov : maja.bizjak@zd-mb.si)  in viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ.dipl.org. (02 2286 300, 051 394 227, el. naslov : natasa.vidnar@zd-mb.si).

 

•             ZD LENART, Maistrova ulica 22,  2230 Lenart

Vsak prvi petek v mesecu med 7.00. in 9.00 uro, v avli zdravstvenega doma in po dogovoru. Odgovorna oseba je Jasmina Lah Vreča - svetovalka za promocijo zdravja.

Kontakt : tel. št. 02 729 1859, el. naslov : jasmina.lah-vreca@zd-lenart.si

 

•             ZD ORMOŽ, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Vsak torek med  13.00 in 15.00 uro v Kabinetu za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo Zdravstvenega doma Ormož.

Svetovalka je Kelenc Marjana dipl. med. sestra

Kontakt : tel. 02 741 0915, el. naslov : marjana.kelenc@zd-ormoz.si

 

•             ZD PTUJ, Potrčeva 19 a, 2250 Ptuj

Vsak ponedeljek  med 12.00 in 15.00 uro v čakalnici splošnih ambulant.

Svetovalec je Uroš Železnik, dipl. zn., mag. zdravstvene nege.

Kontakt : tel. 02 787 1693, el. naslov : zelezniku@zd-ptuj.si

 

•             ZD SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica

Vsak   torek med 12.00 in 14.00 uro , v  pisarni zdravstvenovzgojnega centra (2. nadstropje) zdravstvenega doma.

Kontakt : Brigita Kolmanič, tel. 02 843 27 19, el. naslov: brigita.kolmanic@zd-sb.si

 

 

Celje

 • ZD BREŽICE, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Vsak ponedeljek med 11. in 13. uro, v predavalnici zdravstvenovzgojnega centra v 2. nadstropju. Kontaktna oseba: Benjamina Šuler, dipl. m. s.. Telefon: 07/499 14 54 in e-naslov: benjamina.suler@zd-brezice.si.

 

 • ZD CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro, v  prostorih Centra za krepitev zdravja ZD Celje. Kontaktna oseba:  Jerneja Habe, dipl. m. s.. Telefon: 03/543 47 02 in e-naslov: jerneja.habe@zd-celje.si.

 

 • ZP VOJNIK, Keršova 1, 3212 Vojnik

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro, v prostorih Centra za krepitev zdravja. Kontaktna oseba: Urška Stepišnik, dipl.m.s.. Telefon: 03/780 05 05 in e-naslov: urska.stepisnik@zd-celje.si.

 

 • ZP DOBRNA, Dobrna 5, 3204 Dobrna

Vsak ponedeljek med 13. in 15. uro, v prostorih referenčne ambulante v ZP Dobrna. Kontaktna oseba: Milena Rkman, dipl. m. s.. Telefon: 03/780 05 43 in e-naslov: milena.rkman@zd-celje.si.

 

 • ZP ŠTORE, Cesta Kozjanskega odreda 2, 3220 Štore

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro, v prostorih Centra za krepitev zdravja ZP Štore. Kontaktna oseba: Nataša Kolar, dipl.m.s.. Telefon: 03/780 23 28 in e-naslov: natasa.kolar@zd-celje.si.

 

 • ZD RADEČE, Ulica OF 8, 1433 Radeče

Od ponedeljka do petka med 12.30 do 13.00 ure osebno ali po telefonu, v prostorih referenčne ambulante v ZD Radeče. Kontaktni osebi: Andreja Hiter, dipl. m. s. in Katja Vide dipl. m. s. Telefon: 03/568 02 14, 03/568 02 00 in e-naslov: ref.amb@zd-radece.si, zd.radece@siol.net ali andreja.hiter@gmail.com.

 

 • ZD LAŠKO, Kidričeva 5b, 3270 Laško

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro, v prostorih referenčne ambulante ZD Laško. Kontaktna oseba: Matejka Bec, dipl. m. s.. Telefon: 03/734 36 00, 03/734 36 48 in e-naslov: referencna@zd-lasko.si.

 

 

 • ZD SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice

Vsak petek med 7. in 9. uro osebno ali po telefonu,  v prostorih Zdravstvenovzgojnega centra v 3. medeataži ZD Slovenske Konjice.  Kontaktna oseba: Katarina Verhovšek, mag. manag., dipl. m. s.. Telefon: 03/758 17 38 in e-naslov: katarina.verhovsek@gmail.com.

 

 • ZD ŠENTJUR PRI CELJU, Ulica Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur

Vsak petek, med 7. in 9. uro v predavalnici zdravstvene vzgoje v pritličju Zdravstvenega doma Šentjur osebno, ali po telefonu. Kontaktna oseba: Nuša Leskovar, dipl. m. s.. Telefon: 03/746 24 50 in e-naslov: nusa.leskovar@zd-sentjur.si.

 

 • ZD ŠMARJE PRI JELŠAH:

 

 • ZP ROGAŠKA SLATINA, Celjska cesta 16, 3250 Rogaška Slatina

Do preureditve prostorov telefonsko na številki 031/849-113. Kontaktna oseba: Magda Marija Sep, dipl.m.s., spec. klin. dietet.. e-naslov: magda.plavcak@zd-smarje.si.

 

 • ZP PODČETRTEK, Podčetrtek 67, 3254 Podčetrtek

Vsak četrtek med 13. in 14. uro, v prostorih patronažne službe ZP Podčetrtek. Kontaktna oseba: Tanja Rancinger, dipl. m. s.. Telefon: 031 849 107 in e-naslov: trancinger@gmail.com.

 

 • ZP ROGATEC, Steklarska ulica 12, , 3252 Rogatec

Vsak torek med. 13. in 15. uro, kletnih prostorih ZP Rogatec. Kontaktna oseba: Magda Marija Sep, dipl. m. s., spec. klin. dietet.. Telefon: 031 849 113 in e-naslov: magda.plavcak@zd-smarje.si.

 

 • ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC, Prešernova 6, 3310 Žalec

Vsak torek med 12. in 14. uro,  ob vhodu v Zdravstveni dom, po potrebi po telefonu. Kontaktna oseba: Daliborka Novaković, dipl. m. s.. Telefon: 03/713 43 78 ali 051/668-416 in e-naslov: daliborka.novakovic@gmail.com.

 

 • ZD SEVNICA, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Vsak četrtek od 8. do 11.30, v prostorih zdravstvenovzgojnega kabineta ali po telefonu. Kontaktne osebe: Mojca Vidmar, dipl. m. s, Petra Starešinič, dipl. m. s. in Simona Prah, dipl. m. s. Telefon: 07/816 15 59, 051 625 055 in e-naslov: mojca.vidmar@zd-sevnica.si, petra.staresinic@zd-sevnica.si ali simona.prah@zd-sevnica.si.

 

 • ZGORNJESAVNIJSKI ZD NAZARJE, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje

Vsak torek med 12. in 14. uro v ambulanti SA4 zgornje nadstropje ali po telefonu. Kontaktna oseba: Mojca Matjaž, dipl. m. s.  Telefon: 03/839 24 48, 031 640 234 in e-naslov: mojca.matjaz@zd-mozirje.si.

 

 • ZD VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje

Vsak ponedeljek in torek med 12. in 14. uro oziroma po dogovoru,  v referatu za zdravstveno vzgojo. Kontaktni osebi:  Urška Bandalo, spec. klinične dietetike in Andreja Zadravec, dipl. m. s.  Telefon: 03/899 56 28, 03/899 56 23 in e-naslov: urska.bandalo@zd-velenje.si, urskanbandalo@gmail.com ali zadravec.andreja16@gmail.com.

 

Koper

•             ZD KOPER - ENOTA BONIFIKA, Ljubljanska c. 6a, Koper

Kontaktna točka deluje v prostorih zdravstvenovzgojnega centra, vsak petek, med 7. in 9. uro. Kontaktni osebi sta Gordana Šokič in Marina Glavina, 031/639-101 in zdravstvena.vzgoja@zd-koper.si.

 

•             ZD ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva c. 8, 6250 Ilirska Bistrica

Ob ponedeljkih in četrtkih med 11. in 12. uro pri Barbari Janežič, v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontakt: 05/711-21-32 in referencna.podgrad@zdib.si.

 

•             ZD IZOLA, Ul. oktobrske revolucije 11, 6310 Izola

Vsak torek med 12. in 14. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Taja Benčič Ribarič, dipl. san. inž..Dosegljiva tudi na 05/663-50-05, 040/738-065 in taja.bencic-ribaric@zd-izola.si.

 

•             ZD PIRAN, C. solinarjev 1, Lucija, 6320 Portorož

Vsak torek med 13. in 15. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg.. Dosegljiva tudi na 05/620-72-21 in tadeja.bizjak@zd-piran.si.

 

•             ZD DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA, Prečna ul. 2, 6230 Postojna

Vsak torek med 8. in 9. uro v sprejemni pisarni ambulante za družinsko medicino. Kontaktna oseba: Boža Tušar, sr. m. s., 05/700 04 01 in sprejemna.pisarna@zd-po.si.

 

•             ZD SEŽANA, Partizanska c. 24, 6210 Sežana

Vsak četrtek med 10.30 in 11.30 v čakalnici laboratorija. Kontaktna oseba: Nataša Volk Trnovšek, 05/731-14-42 in centerzazdr.odv@zd-sezana.si.

 

 • ZP HRPELJE – KOZINA, Reška cesta 18, 6240 Kozina

Svitova kontaktna točka deluje vsak četrtek med 10.30. in 11.30 v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba je Kim Trobec, kim.trobec@zd-sezana.si.

 

Novo mesto

•             ZD NOVO MESTO, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Vsak petek med 9. in 11. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Mojca Šenica, mag. vzg. in mag. vzg. in man. v zdr., 07/391-67-66, mojca.senica@zd-nm.si.

 

•             ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Vsak petek med 11. in 13.uro v prostorih referenčne ambulante v Črnomlju. Kontaktna oseba: Katja Črnič, dipl. m. s., katja.crnic@zd-crnomelj.si.

 

•             ZD METLIKA, Cesta bratstva In enotnosti 71, 8330 Metlika

Vsako sredo med 7. in 9. uro v prostorih patronaže . Kontaktna oseba: Marija Pezdirec, dipl. m. s., 031/733-788, marija.pezdirec@zd-metlika.si.

 

•             ZD TREBNJE, Golijev trg 2, 8210 Trebnje

Vsak torek med 8. in 10. uro v mali sejni sobi zdravstvenega doma. Kontaktna oseba: Branka Glivar, dipl. m. s., glivar.branka@zd-tr.si, 031/349-250.

 

•             ZD KRŠKO, Cesta krških žrtev 132 C, 8270 Krško

Vsak ponedeljek od 11. do 13. ure v prvem nadstropju v prostoru Zdravstveno vzgojnega centra Kontaktna oseba: Vlasta Curhalek, dipl. m. s., 051/633-501, vlasta.curhalek@zd-krsko.si.

 

Nova Gorica

•             ZD NOVA GORICA, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

Vsak ponedeljek med 12.00 in 14.00 v stavbi ZZZS OE Nova Gorica, Gradnikove brigade 1, prvo nadstropje soba št. 19. Tanja Makarovič, prof. zdr. vzg. in Tamara Kofol, dipl. m. s., 031/206-265.

 

•             ZD AJDOVŠČINA, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina

Vsak petek med 13. in 14. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktni osebi: Alenka Černe, dipl. m. s. in Špela Koron, dipl. m. s.. Telefon: 05 36-93-123, 051 415 731, e-pošta: zdravstvena.vzgoja@zd-ajdovscina.si.

 

•             ZD TOLMIN, Prešernova 6a, 5220 Tolmin

Vsak ponedeljek med 15.30 in 16.30 in vsak petkih med 10.30 in 11.30 v sejni sobi zdravstvenovzgojnega centra. Dosegljivi so tudi na telefonski številki 031 612 069. Kontaktna oseba: Iris Bratina, dipl. m. s..

 

Murska Sobota

 • ZD MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

 

Svitova kontaktna točka deluje v pisarni Centra za krepitev zdravja. Delovni čas je ob torkih med 14. in 15. uro (Blanka Dugar, dipl. m. s.) ter ob sredah med 13. in 14. uro (Sandra Gaber Flegar, dipl. m. s., mag. zdr. nege). Ob delavnikih je možen kontakt tudi po telefonu in e-pošti: M: 030 641 514 ali T: (02) 534 13 94 ter ckz@zd-ms.si ali blanka.dugar@zd-ms.si.

 

 • ZD MURSKA SOBOTA, ZDRAVSTVENA POSTAJA GORNJI PETROVCI, Gornji Petrovci 33 A, 9203 GORNJI PETROVCI

Svitova kontaktna točka deluje vsak torek od 12. – 13. ure v referenčni ambulanti. Kontaktna oseba je Nataša Fujs Puhan, dipl. m. s, T: (02) 621 36 63, E: ra.petrovci@zd-ms.si.

 

 • ZD MURSKA SOBOTA, ZDRAVSTVENA POSTAJA GRAD, Grad 186/c, 9264 GRAD

 

Svitova kontaktna točka deluje vsak ponedeljek med 14. in 15. uro v referenčni ambulanti. Kontaktna oseba je Livijana Mešič, dipl. m. s., T: (02) 553 10 08 ali (02) 621 36 78 ter ra.grad@zd-ms.si.

 

 • ZD GORNJA RADGONA Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona

Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu med 9. in 11. uro in po dogovoru. Kontaktna oseba: Slavica Mencingar, dipl. m. s.. E-mail: slavica.mencingar@zd-gr.si, tel.: 051 300 450.

 

 • ZD LJUTOMER Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Vsak dan med 7. in 12. uro v čakalnici splošne ambulante. Kontaktni osebi: Nina Trstenjak, dipl. m. s.  od.borjan@zd-lju.si, 02/585-14-00  in Simona Šilec, dr. med.. Ob četrtkih med 11. in 13. uro ter ob petkih med 11. in 14. uro je za vse informacije o Programu Svit dosegljiva Andreja Sintič, dipl.m.s., referencna3@zd-lju.si.

 

 • ZD LENDAVA, Kidričeva 34, 9220 Lendava

Vsak dan med 13.30 in 15. uro v prostorih patronažne službe - hodnik 1.nadstopje.

Kontaktna oseba: Bogdan Klaudija, 02/578-9255, klavdija.bogdan@zd.lendava.si.

 

 

Ravne na Koroškem

•             ZD RAVNE NA KOROŠKEM, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Telefonsko ali osebno v Zdravstveno-vzgojnem centru v 2. nadstropju upravne zgradbe ZD Ravne, vsak četrtek med 13.00 in 15.00 uro (tel. št.: 02 8705 214, e-pošta: aleksandra.horvat@zd-ravne.si). Kontaktna oseba: Aleksandra Saša Horvat, dipl. m. s..

 

•             ZD DRAVOGRAD, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd

Dosegljivi so na telefonski št:  02 87 23 400 ali 02 8723 428. Osebno se lahko oglasite vsak petek med 12h in 13h. Svitova kontaktna točka je v avli zdravstvenega doma (glavni vhod). 

 

•             ZD RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi

Vsak petek med 12. in 14. so dosegljivi v pisarni zdravstvenovzgojnega centra v zdravstveni postaji Muta (Glavni Trg 47, 2366 Muta). Dosegljivi so tudi na e-naslovu (zdr.vzgoja@zd-radlje.si) ali po telefonu (02 8770 821) ob torkih med 12.00 in 18.00 uro ter ob petkih med 8.00 in 14.00 uro. Kontaktna oseba na Svitovi kontaktni točki: Petra Čurin, dipl. m. s.

 

•             ZD SLOVENJ GRADEC, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

Obiščete jih lahko v medetažnem prostoru zdravstvenega doma Slovenj Gradec (med 2. in 3. nadstropjem – prostori Zdravstveno-vzgojnega centra) ob ponedeljkih od 9h do 10h ter ob sredah od 12h do 13h. Informacije so na voljo tudi v čakalnici Zdravstvene postaje Mislinja.

Dosegljivi so tudi po telefonu od ponedeljka do petka med 8. in 10. na tel. št.: 030 662 120; 041 714 088, preko e-pošte: zvodrasli@zd-sg.si ali v referenčni ambulanti po urniku. Svetovalki na kontaktni točki sta Danica Repas, dipl. m. s., spec. klin. diet. in Katarina Krenker, dipl. m. s..