Vizija in poslanstvo

Vizija

Vizija Programa Svit je pravočasno odkriti predrakave spremembe in raka na debelem črevesu in danki pri čim večjem deležu ciljne populacije.

Poslanstvo

Ministrstvo za zdravje RS je leta 2007 ustanovilo Program Svit, katerega naloga je zagotoviti kvaliteten presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki za državljane Republike Slovenije v ciljni starostni skupini.

Presejanje je pri raku debelega črevesa in danke še prav posebej učinkovito, saj zgodaj odkrite primere lahko zelo uspešno pozdravimo, s pravočasnim odstranjevanjem polipov pa lahko nastanek tega raka celo preprečimo. 

Zato je poslanstvo Programa Svit zmanjšanje deleža umrljivosti in obolevnosti za rakom na debelem črevesu in danki ter povečanje deleža odkritih predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki. 

Cilj programa Svit je tudi, da se vanj dejavno in aktivno vključi vsaj 70 % povabljenih. Zato je potrebno pri zelo velikem deležu prebivalstva doseči povsem novo ravnanje, nov odnos do zdravja, veliko stopnjo zaupanja in tudi pridobitev novih veščin. Pri sodelovanju v Programu mora namreč vsak vključeni posameznik sam skladno z navodili opraviti vrsto korakov.

Uspešno izvajanje Program Svit lahko prihrani mnogo trpljenja tako bolnikom kot njihovim svojcem in celo prepreči, da bi ljudje zboleli za rakom debelega črevesa in danke.