Dominika Novak Mlakar

Dominika Novak Mlakar, dr. med., je leta 1998 končala študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter opravila specializacijo iz javnega zdravja. Ima dolgoletne delovne izkušnje z različnih področij javnega zdravja. Poklicno pot je začela v Zdravstvenem domu Ljubljana, v enoti CINDI Slovenija, kjer se je od leta 2000 aktivno ukvarjala s programi opuščanja kajenja in z izobraževanjem izvajalcev individualnega in skupinskega svetovanja za pomoč pri opuščanju kajenja. Po vzoru svetovalnih telefonov za pomoč pri opuščanju kajenja v tujini je leta 2006 vzpostavila telefonsko svetovanja tudi v Sloveniji. Aktivno je sodelovala pri pripravi Pravilnika o delovanju svetovalnega telefona za opuščanje kajenja, ki ga je Ministrstvo za zdravje objavilo leta 2008.

Leta 2006 je sodelovala pri pripravi dokumentov za vzpostavitev Državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke – Programa Svit in sodeluje pri njegovi implementaciji na nacionalni ravni od leta 2009. Od leta 2009 je zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja RS, danes Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V obdobju od 2010 do 2013 je bila vodja Oddelka Svit.  Je članica različnih slovenskih strokovnih združenj na področju javnega zdravja in recenzentka pri reviji Zdravstveno varstvo. Od leta 2017 je vodja Programa Svit.