Patohistološki centri Svit

Če specialist med kolonoskopsko preiskavo odkrije črevesne polipe ali druge anomalije v črevesu, odvzame vzorec in ga pošlje na nadaljnje preiskave k patohistologu. Patohistologi so zdravniki specialisti, ki s pomočjo mikroskopa preučujejo ugotavljajo bolezenske spremembe celic, tkiv in organov. Patohistolog vzorec preuči pod mikroskopom in ugotovi morebitno bolezensko spremembo tkiva, ki je bil odvzet med kolonoskopijo.

Pri Programu Svit sodelujejo naslednji patohistološki centri:

Onkološki inštitut Ljubljana, Oddelek za patologijo

Zaloška cesta 2

1000 Ljubljana

 

Vodja histopatološkega centra: Barbara Gazić

 

Izvajalci histopatoloških preiskav:

 

Barbara Gazić

Gorana Gašljević

Biljana Grčar Kuzmanov

Medicinska fakulteta Ljubljana, Inštitut za patologijo

Korytkova ulica 2

1000 Ljubljana

 

Vodja histopatološkega centra: Nina Zidar

 

Izvajalci histopatoloških preiskav:

 

Zvezdana Dolenc Stražar

Jera Jeruc

Nika Kojc

Branislava Ranković

Metka Volavšek

Nina Zidar

 

UKC Maribor, Oddelek za patologijo

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

 

Vodja histopatološkega centra: Rajko Kavalar

 

Izvajalci histopatoloških preiskav:

 

Tatjana Bujas

Rajko Kavalar

Jelena Šoškić

Vesna Štitić

UKC Ljubljana, SPS Ginekološka klinika, Oddelek za patologijo in citologijo

Šlajmerjeva ulica 3

1000 Ljubljana

 

Vodja histopatološkega centra: Snježana Frković Grazio

 

Izvajalci histopatoloških preiskav:

 

Matej Bračko

Snježana Frković Grazio

Neža Lebič Belcijan

Mojca Velikonja