Laboratorij

Ko ste preverili ali ste napisali oba datuma odvzema vzorcev blata, da sta  oba tulca vložena v plastično vrečko z vašimi podatki in da je vrečka z zatiščkom dobro zaprta ter odposlali odvzeta vzorca blata,  vašo pošiljko prejme Centralni laboratorij Progama Svit. Zaposleni v laboratoriju vzorce najprej pregledajo in ugotovijo ali so primerni za analizo. Nato, če so vzorci primerni, v centralni računalniški sistem vnesejo podatke osebe, ki je vzorec poslala in opravijo analizo. Zaposleni na podlagi analize izdajo izvid, ki ga poštni terminal posreduje naslovniku. Najpozneje en teden po prejemu vaših vzorcev ste obveščeni o izidu laboratorijske preiskave.

Ker se zaposleni v laboratoriju vsakodnevno rokujejo z občutljivimi osebnimi podatki ob nastopu svojega dela podpišejo izjavo o varovanju osebnih podatkov, s katero se zavežejo, da osebnih podatkov ne bodo posredovali naprej.

Zaposleni v laboratoriju svoje delo opravljajo vestno in natančno, saj se zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo. Z velikim optimizmom opravljajo delo, saj vedo, da bodo mnogim z izvidi laboratorijskih preiskav polepšali dan, nekaterim pa celo rešili življenje.